• banner

LumLux
Corp.

HID dhe LED rriten instalimet e ndriçimit

LumLux i është përmbajtur filozofisë së qëndrimit rigoroz të punës në çdo lidhje prodhimi, me forcë profesionale për të krijuar cilësi të jashtëzakonshme. Kompania përmirëson vazhdimisht procesin e prodhimit, ndërton linjat e prodhimit dhe provës të klasit të parë botëror, i kushton vëmendje kontrollit të procedurës kryesore të punës dhe zbaton rregullimin e RoHS në të gjithë mënyrën, në mënyrë që të realizojë cilësi të lartë dhe menaxhim të standardizuar të prodhimit.